A Enertres beneficiou de uma bolsa do programa IGAPE Galicia Exporta Empresas Dixital